Cảm ơn bạn đã truy cập vào website được vận hành bởi Công ty TNHH Cenly Organic. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website Cenlyvietnam.vn như: Họ và Tên, địa chỉ, email , số điện thoại, và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của khách hàng.

  1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

  1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website https://cenly.vn/ sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Cenly;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Cenly;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Website Cenlyvietnam.vn bảo vệ thông tin của Người Tiêu Dùng và đồng thời bảo mật thông tin này để quý khách hàng nhận ưu đãi và quà tặng từ Cenly khi sử dụng sản phẩm chính hãng Cenly vào các chương trình khuyến mãi được Cenly tổ chức.

  1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên website Cenlyvietnam.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Chúc quý khách hàng một ngày vui vẻ mà mạnh khoẻ!