GDPTCL Huỳnh kiều duyên daonh số 1ti thuong 100trieu

Huỳnh Kiều Duyên

Giám đốc phát triển chiến lược Cenly

Với tham vọng phát triển đồng thời sản phẩm Cenly tại thị trường Việt Nam và quốc tế, chiến lược hiện tại của cô được định hướng phát triển đa nền tảng và tập trung vào việc đào tạo – hỗ trợ các bạn trong đội nhóm của mình, giúp khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của các sản phẩm bền vững để thúc đẩy nhu cầu. Ngoài ra, ở thị trường nước ngoài, cô sẽ tập trung giới thiệu về sự lành tính trong thành phần sản phẩm Cenly, thay đổi cách nhìn của quốc tế về sản phẩm làm đẹp chăm sóc sức khỏe Việt.

Screen Shot 2022 11 02 at 9.51.18 AM