thao le

THẢO LÊ

Giám đốc phát triển chiến lược Cenly

Từ bỏ công việc triển vọng ngành Y, từ một kỹ thuật viên phục hình răng sứ, Thảo Lê rẽ hướng bất ngờ sang ngành kinh doanh với tâm niệm: “Ngay cả khi sự nghiệp có trở về con số 0, tôi cũng sẵn sàng bắt tay làm lại. Không có việc gì là không có áp lực và cũng không có việc gì mà không có giải pháp.”

HAU 5085